Umowa kupna samochodu

Jak ją prawidłowo wypełnić? Na co zwrócić uwagę?

Poznaj cenne wskazówki
Umowa kupna samochodu powinna zawierać podstawowe dane stron

Dane osobowe obu stron

Umowa kupna samochodu powinna zawierać podstawowe dane stron, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr i seria dowodu tożsamości oraz PESEL. Przed podpisaniem umowy sprawdź poprawność tych danych.

Image

Dane techniczne pojazdu

W zasadzie im więcej danych znajdzie się na umowie, tym lepiej. Przede wszystkim musi to być: marka, model pojazdu, rocznik, przebieg numer rejestracyjny oraz VIN.

Image

Podpisy obu stron

Na umowie obowiązkowo powinny się znaleźć podpisy wszystkich właścicieli pojazdu. Zarówno byłych, jak i przyszłych. Pamiętaj, aby sprawdzić przed złożeniem podpisu, czy została wpisana data sporządzenia umowy.

Dokumenty do pobrania

Możesz pobrać wzór umowy kupna samochodu oraz odwołania od decyzji ubezpieczyciela w przypadku, gdy Twoje odszkodowanie zostało zaniżone.

Image

Obowiązki nabywcy pojazdu

Nowy właściciel samochodu ma 14 dni na zapłatę podatku. Wysokość podatku to 2% wartości rynkowej pojazdu. Nabywca ma 30 dni na przedłużenie lub zawarcie nowej polisy ubezpieczeniowej OC oraz przerejestrowanie pojazdu. Jeżeli pojazd w dniu zakupu nie posiadał ważnej polisy, nabywca ma obowiązek zawrzec taka umowę, obowiązująca od dnia podpisania umowy.

© 2017-2018 umowa-kupna-samochodu.pl